Interkulturelle Woche 2018 I Tydzień wielokulturowy 2018

Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0, Carl-Philip-Emanuel-Bach-Str. 11, 15230 Frankfurt (Oder) | Teilnahme kostenfrei | Wstęp wolny

Sonntag, Niedziela 23.09.

15:00 – 18:00 | “Der zerbrochene Krug” nach Heinrich von Kleist | Frauentheatergruppe “Die Karawanserei” aus Potsdam | Theaterstück und Workshop | Rozbity dzban wg Henryka von Kleista | Damska grupa teatralna “Die Karawanserei” z Poczdamu | Spektakl i warsztaty teatralne

Montag | Poniedziałek, 24.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Ostfriesland und Polen | Herbaty świata: Fryzja Wschodnia i Polska

15:00 – 18:00 | Repaircafe | Reparieren von Seelen und Sachen | naprawa duszy i rzeczy

Dienstag | Wtorek, 25.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Afghanistan und Indien | Herbaty świata: Afganistan i  Indie

17:00 – 19:00 | Trommelworkshop | Warsztaty bębniarskie

19:00 – 21:00 | Fußballkollaborateure | jeder kann mitspielen | Akademia piłkarska na Placu Mostowym – każdy zagrać może

Mittwoch | Środa, 26.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Kenia, Pakistan, Arabien | Herbaty świata: Kenia i Pakistan

15:00 – 18:00 | Repaircafe | Reparieren von Seelen und Sachen | naprawa duszy i rzeczy

17:00 – 18:00 | Interkulturelle Gartenführung | Międzynarodowy spacer ogrodniczy

Donnerstag | Czwartek, 27.09.

17:00 – 19:00 | Festmahl der Interkultur (nur nach Anmeldung) | Uczta w pięciu smakach (wymagana rejestracja)

Freitag | Piątek, 28.09.

13:30 – 14:30 | Muslimisches Freitagsgebet | Alle sind eingeladen, dem Gottesdienst beizuwohnen | Der Imam erzählt vom Islam | Piątkowa modlitwa muzułmańska | Kady może być obserwatorem/uczestnikiem | Wykład o islamie

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Iran und Tunesien | Herbaty świata: Iran i Tunezja

Samstag | Sobota, 29.09.

14:00 – 19:00 | Fest der Vielfalt I Święto różnorodności
Live-Auftritte mit Musikern und Tänzern aus: Afghanistan, Kamerun, Polen, Russland, Syrien, Ukraine, Weißrussland | 25 Vereine, Initiativen und Akteure präsentieren sich mit verschiedenen Attraktionen
Występy taneczne i muzyczne na żywo artystów z : Afganistanu, Kamerunu, Polski, Rosji, Syrii, Ukrainy i Białorusi. W namiotach zaprezentuje się 25 stowarzyszeń, inicjatyw i artystów.

Programm Interkulturelle Woche Program w języku niemieckim

[pdf-embedder url=”http://www.old.slubfurt.net/wp-content/uploads/2018/09/Programm_Fest_der_Vielfalt.pdf”]

Słubfurt na Pol&Rock Festival Kostrzyn nad Odrą

nasze aktywności na festiwalu | unsere aktivitäten auf dem festival

2. – 4.07.18, 12:00 – 18:00
Mobilny Urząd Miasta Słubfurt | Mobile Stadtverwaltung von Słubfurt

3. – 4.07.18, 14:00 – 16:00
Radio Słubfurt – warsztat radiowy | Radioworkshop

3. – 4.07.18, 12:00 – 17:00
Fotografia – Luksografii | Fotografie-Luxographie
Warsztaty papiernicze | Workshop im Papierschöpfen

Pol&Rock Festival
Playground Europe – Create. Live. Enjoy.

 

 

 

Bad Słubfurt Zdrój

kulturKURORTkultury

Sztuka na receptę
Wyobraźmy sobie, że „Słubfurtcy“ lekarze swoim pacjentom wystawiają recepty na udział w warsztatach „leczenia przez sztukę“: malarskich, rękodzielniczych, bębniarskich, tanecznych, teatralnych itp. „Słubfurt” staje się znanym międzynarodowym uzdrowiskiem kulturalnym, tryskają źródła kreatywności a każdy staje się artystą.

Kunst auf Rezept
Stellen wir uns vor, dass die in „Słubfurt” ansässigen Ärzte ihren Patienten auch Rezepte für die Teilnahme an einem Malkurs, Trommelunterricht, Basteln, Tanzen, Theater und andere kreative Tätigkeiten verschreiben. „Słubfurt” wird zur international anerkannten Kurstadt, die kreativen Quellen sprudeln, jeder Mensch wird zum Künstler.

Model miasta zdrojowego
Naszym celem jest urzeczywistnienie tego pomysłu. W tym celu chcemy stworzyć katalog „warsztatów kulturalnych” leczniczych i profilaktycznych,  dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Chcemy nawiązać również wstępne kontakty z lekarzami aby namówić ich do przyłączenia się do eksperymentu.

Kurstadtmodell
Es geht uns darum, diese Idee modellhaft durchzuspielen und visuell erlebbar zu machen. Dazu wollen wir einen „Rezeptkatalog“ mit vor Ort durchführbaren „Kulturheilungen“ erstellen und gleichzeitig erste Kontakte zu Ärzten knüpfen, um sie zu überreden, probeweise an dem Experiment teilzunehmen.

Oferta lecznictwa kulturalnego
W ofercie mamy różnorodne warsztaty kulturalne…

Die Kulturheilangebote
Wir haben bereits verschiedene Kulturheilungen im Angebot:
Fotografie, Holzwerkstatt, Malerei, Tanzen, Trommeln, Schauspiel, Schreiben…

Udział w warsztatach jest bezpłatny! | Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei!

więcej… | mehr…

D-PL Konferenzja ZEITbankCZASU

sobota | samstag, 24.02.2017, 10:00 – 16:00
Collegium Polonicum, sala konferencyjna
ul. Kościuszki 1, PL-69-100 Słubice

Polsko-niemiecka konferencja na temat walut alternatywnych

W sobotę, 24 lutego, w Collegium Polonicum w Słubicach, odbędzie się jednodniowa konferencja na temat walut alternatywnych i banków czasu. Omówione zostaną zagadnienia praktycznej realizacji projektów walut regionalnych i ich zakresu działania.
Dr. Grzegorz Sobiecki z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie podzieli się wynikami badań, które przeprowadził w Polsce. Pani Kathrin Latsch z Monnety GmbH przedstawi kilka banków czasu w Niemczech, a Pani Julita Jakubowska będzie relacjonować praktykę jej banku “Bank Czasu – Bankiem życzliwości” z Tczewa koło Gdańska.
Po prezentacjach uczestnicy zaproszeni zostaną do zaangażowania się w rozwój transgranicznego polsko-niemieckiego banku czasu. Powodem konferencji są trudności, które Stowarzyszenie Słubfurt e.V. napotyka w praktycznej realizacji lokalnego “ZeitBankCzasu”.

Wydarzenie jest wspierane ze środków euroregionalnych i będzie towarzyszyć studentom seminarium prowadzonym przez Michaela Kurzwelly’ego przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Uczestnictwo jest
bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów na adres:
buero@slubfurt.net

 


D-PL Konferenz zu alternativen Währungen

Am Samstag, den 24. Februar findet im Collegium Polonicum eine eintägige Konferenz statt, die sich mit alternativen Währung beschäftigt, dem Zeitgeld. Es geht dabei um ganz konkrete Fragen der praktischen Umsetzung von Regionalwährungen und ihren Aktionsradius.
Dr. Grzegorz Sobiecki vom Collegium für Wirtschaftswissenschaften in Warschau (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) hat dazu in Polen geforscht und wird den Gästen einen Einblick geben. Kathrin Latsch von Monneta GgmbH wird verschiedene Zeitbanken in Deutschland vorstellen und Julita Jakubowska wird aus der Praxis ihrer “Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”, Zeitbank aus Tczew bei Gdańsk berichten.
Im Anschluss an die Vorträge sind die TeilnehmerInnen eingeladen, sich mit der Entwicklung einer grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Zeitbank zu beschäftigen. Anlass für die Konferenz sind Schwierigkeiten, mit denen sich der Verein Słubfurt e.V. bei der praktischen Umsetzung seiner “ZeitBankCzasu” konfrontiert sieht.

Gefördert wird die Veranstaltung durch EU-Mittel und begleitet wird die Konferenz von Studentinnen eines von Michael Kurzwelly geleiteten Praxisseminars an der Europa Universität Viadrina.

Die gesamte Veranstaltung wird zweisprachig gedolmetscht, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nehmen die Organisatoren entgegen unter:
buero@slubfurt.net

anmeldeformular_formularz_zgloszeniowy

[pdf-embedder url=”http://www.old.slubfurt.net/wp-content/uploads/2018/02/konferencja_zeitbankczasu.pdf”]

 

Film Nowa Amerika D/PL

freitag |piątek, 23. 02.2017, 18:00 – 19:30
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Sala kinowa
ul. 1/go Maja 1, PL/69/100 Subice

Dokumentarfilm | Film Dokumentalny: Nowa Amerika
60 Minutyn,
Reżysseur: Kristof Kannegießer
Producent: Indi Film
im auftrag | na zlecenie: swr

eintritt frei | wstęp wolny

D – nach unten scrollen

Nowa Amerika została założona na zakonspirowanym spotkaniu w dniu 20 marca 2010 r. w Szczettin. Jest to federacja 4 państw związkowych: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom i wolnopaństwowcom szansę poznania specyfiki naszej krainy, jej wyjątkowości i tradycji. Zapraszamy do podróży odkrywczej po naszej ziemii.

Nowa Amerika wurde am 20. März 2010 auf einem konspirativen Treffen gegründet. Es handelt sich dabei um eine Föderation, die sich aus den 4 Teilstaaten Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia und Schlonsk zusammensetzt. NOWA AMERIKA bietet allen Pionieren und Freiheitshungrigen die Chance, die Geheimnisse unserer 4 Staaten zu entdecken und ihre Eigenarten und Traditionen kennen zu lernen. Machen Sie eine Entdeckungsreise durch unser „Land“.

https://www.swr.de/junger-dokumentarfilm/junger-dokumentarfilm-nowa-amerika-deutsch-polnische-grenze/-/id=100850/did=20192584/nid=100850/4rkzhr/index.html

http://www.nowa-amerika.eu/informacjonen/nowa-amerika/

Przyjęcie noworoczne | Neujahrsempfang

freitag |piątek, 23. 02.2017,  18:00 – 21:30
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. 1/go Maja 1, PL/69/100 Subice
Słubfurter Neujahrsempfang Przyjęcie Noworoczne Słubfurtu

Die Stadt Słubfurt wurde 1999 gegründet und 2000 in das Register für Europäische Städtenamen eingetragen. Seitdem entwickelt sich die Stadt prächtig und wurde 2010 zur Hauptstadt von Nowa Amerika.
Słubfurt ist jetzt volljährig und lädt deshalb alle Słubfurter, potentielle Neubürger, Freunde und Neugierige zum Słubfurter Neujahrsempfang ein, diesmal ins Słubicer Kulturhaus SMOK.
Um 18:00 wird im Kinosaal der Dokumentarfilm “Nowa Amerika” gezeigt. Ab 19:30 geht es dann im ersten Stock mit Präsentationen von Studentinnen des Kuwi-Praxisseminars der Europa Universität Viadrina zum Thema Słubfurt weiter, mit anschließender Überraschung. Der Eintritt ist kostenlos.

Popołudnie ogrodniczo-muzyczne / Garten- und Musik Nachmittag

14 sierpnia w godzinach 16:00-20:00
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 15230 Frankfurt (Oder), Deutschland

Program|m:
16:00 – Warsztaty mozaiki | Mosaikworkshop – Joanna Hanć
Będziemy tworzyć mozaiki kafelkowe z pomocą doświadczonej artystki | unter fachlicher Anleitungen können aus alten Fliesen eigene Mosaike gemacht werden17:00 – Warsztaty ogrodnicze | Gartenworkshop – Anna Anisko
Podczas warszatów dowiemy się jakie i jak sadzić rośliny w oczku wodnym | im Rahmen des Workshops können wir lernen, was für Pflanzen in einen Teich passen.
Chętni będą mogli także otrzymać skrawek ogrodu do nieodpłatnego użytkowania. | Wer möchte, kann auch kostenlos ein eigenes Stück Garten zur Nutzung bekommen.

19:00 – Vladimir Dvornikow
Koncert piosenki rosyjskiej | Konzert mit russischen Liedern

od | ab 18:00
Możliwość grillowania – należy przynieść własne produkty i napoje | Möglichkeit zu Grillen – bitte eigenes Grillgut und getränke mitbringen

Wstęp wolny I Eintritt frei

700 km na 700 lat Drezdenka/ 700 km – 700 Jahre Drezdenko (Driesen)

Program PL: (Deutsche Version unten)

Sobota 05 sierpnia
8:00 – Start: McDonalds FF(O), Przejazd rowerami do Kostrzyna
Przejazd PKP Kostrzyn – Drezdenko
14:00 – Start na trasę 40 km
Wieczorne spotkanie uczestników sztafety
Nocleg

Niedziela 06 sierpnia
10:00 – Start na trasę 20 km (możliwe wydłużenie)
14:30 (lub 16:00) – wyjazd z Drezdenka – ustalimy na miejscu
Przejazd PKP do Kostrzyna
Powrót na trasie – Kostrzyn – FF(O)
(more…)

Piknik Rodzinny I Familien-Picknick

So. | Nie. 16.07.2017, 10:00-17:30
Słubfurt,Brückenplatz|PlacMostowy2.0
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße15230 Frankfurt (Oder)

W niedzielę 16 lipca zapraszamy wszystkich mieszkańców Słubfurtu na piknik rodzinny na Placu Mostowym​

Start od godz. 10:00

W programie

– warsztaty przygotowania torebek smakołyków dla pierwszoklasistów – prowadzi Thomas Klaehn

– warsztaty ogrodnicze – prowadzi Anna Aniśko

– warsztaty mozaiki – prowadzi Joanna Hanć

Ponadto: mozliwość gry w koszykówkę i  piłkę nożna w hali sportowej, wypoczynek na leżakach pod parasolami,kapiel w minibasenach dla najmłodszych, gra w boule, gra w szachy w wersji maxi,

Rozpalimy też grille aby każdy mógł przygotować potrawy z przyniesionych prszez siebie produktów !

Bedzie również mozliwość wykonania drobnych prac na rzecz Słubfurtu, za wynagrodzenie  w słubfurckiej walucie, dzięki której będzie można zrobić zakupy w naszym sklepie ZeitBankCzasu Shop

Wstęp bezpłatny. Jedzenie i napoje należy przynieść ze sobą

In kurze Info in Deutsch

Zuckerfest | ZeitBankCzasu Shop

Montag | Poniedziałek, 26.06.2017, 15:00 – 20:00

Seit März 2016 befindet sich auf dem Hortgelände mit Turnhalle der ehemaligen Grundschule Mitte an der Bischofstraße der “Brückenplatz | Plac Mostowy”. Dabei handelt es sich um einen offenen Kultur- und Begegnungsort, der von Bürgerinnen und Bürgern selbst gestaltet wird.
Od marca 2016 roku znajduje się na terenie dawnej szkoły podstawowej między ratuszem i Odrą nasz “Brückenplatz | Plac Mostowy”. Jest to otwarte miejsce kultury i spotkań, który jest tworzony przez samych mieszkańców Frankfurtu i Słubic.

Am Montag laden die Organisatoren zu einer vielseitigen Veranstaltung ein. Ab 15:00 können Jung und Alt an Wandmalerei probieren, aus Kacheln und Scherben Mosaike herstellen oder Gärtnern. Alle drei Workshops dienen dazu, den Brückenplatz weiter gemeinsam kreativ zu gestalten. Wer mitmacht, der kann je nach eingebrachter Zeit “Studzina” oder “Minutyn” verdienen, um dann anschließend damit im Laden der “ZeitBankCzasu” Einkäufe zu tätigen. Der Laden wird um 17:00 feierlich eröffnet.

(more…)