D-PL Konferenzja ZEITbankCZASU

sobota | samstag, 24.02.2017, 10:00 – 16:00
Collegium Polonicum, sala konferencyjna
ul. Kościuszki 1, PL-69-100 Słubice

Polsko-niemiecka konferencja na temat walut alternatywnych

W sobotę, 24 lutego, w Collegium Polonicum w Słubicach, odbędzie się jednodniowa konferencja na temat walut alternatywnych i banków czasu. Omówione zostaną zagadnienia praktycznej realizacji projektów walut regionalnych i ich zakresu działania.
Dr. Grzegorz Sobiecki z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie podzieli się wynikami badań, które przeprowadził w Polsce. Pani Kathrin Latsch z Monnety GmbH przedstawi kilka banków czasu w Niemczech, a Pani Julita Jakubowska będzie relacjonować praktykę jej banku “Bank Czasu – Bankiem życzliwości” z Tczewa koło Gdańska.
Po prezentacjach uczestnicy zaproszeni zostaną do zaangażowania się w rozwój transgranicznego polsko-niemieckiego banku czasu. Powodem konferencji są trudności, które Stowarzyszenie Słubfurt e.V. napotyka w praktycznej realizacji lokalnego “ZeitBankCzasu”.

Wydarzenie jest wspierane ze środków euroregionalnych i będzie towarzyszyć studentom seminarium prowadzonym przez Michaela Kurzwelly’ego przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Uczestnictwo jest
bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów na adres:
buero@slubfurt.net

 


D-PL Konferenz zu alternativen Währungen

Am Samstag, den 24. Februar findet im Collegium Polonicum eine eintägige Konferenz statt, die sich mit alternativen Währung beschäftigt, dem Zeitgeld. Es geht dabei um ganz konkrete Fragen der praktischen Umsetzung von Regionalwährungen und ihren Aktionsradius.
Dr. Grzegorz Sobiecki vom Collegium für Wirtschaftswissenschaften in Warschau (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) hat dazu in Polen geforscht und wird den Gästen einen Einblick geben. Kathrin Latsch von Monneta GgmbH wird verschiedene Zeitbanken in Deutschland vorstellen und Julita Jakubowska wird aus der Praxis ihrer “Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”, Zeitbank aus Tczew bei Gdańsk berichten.
Im Anschluss an die Vorträge sind die TeilnehmerInnen eingeladen, sich mit der Entwicklung einer grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Zeitbank zu beschäftigen. Anlass für die Konferenz sind Schwierigkeiten, mit denen sich der Verein Słubfurt e.V. bei der praktischen Umsetzung seiner “ZeitBankCzasu” konfrontiert sieht.

Gefördert wird die Veranstaltung durch EU-Mittel und begleitet wird die Konferenz von Studentinnen eines von Michael Kurzwelly geleiteten Praxisseminars an der Europa Universität Viadrina.

Die gesamte Veranstaltung wird zweisprachig gedolmetscht, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nehmen die Organisatoren entgegen unter:
buero@slubfurt.net

anmeldeformular_formularz_zgloszeniowy

[pdf-embedder url=”http://www.old.slubfurt.net/wp-content/uploads/2018/02/konferencja_zeitbankczasu.pdf”]