Mediatheka

DIE „SŁUBFURTER MEDIATHEK“

Die Mediathek ist Teil der Nowa Amerika Uniwersytät. Sie befindet sich in der Bibliothek des Collegium Polonicum und ist zu deren Öffnungszeiten öffentlich zugänglich.

Die Mediathek sammelt Gedanken, Medien, Objekte und persönliche Erinnerungen zu den Themen “Grenze” und “Identität” und macht diese einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Die Mediathek freut sich auch über Ihre Sachspende zum Thema.

In der Mediathek finden Sie darüber hinaus viele von grenzüberschreitend arbeitenden Initiativen herausgegebene Publikationen.

Im Rahmen eines kulturwissenschaftlichen Seminars an der Europa Universität Viadrina entwickeln StudentInnen Projekte zu den Themen Grenze und Identität, deren Ergebnisse sich teilweise auch in der Mediathek wiederfinden.

In unserem Education Blog finden Sie weitere Informationen über die Mediathek. Er ist als Erweiterung der Mediathek im Internet zu verstehen. Neben Erklärungen zu “Nowa Amerika” und “Słubfurt” spiegeln sich hier verschiedene Forschungen in Bildern, Texten und Filmen wider. Hier finden Sie auch den Zugang zu dem OPAC-System der Mediathek, in dem alle vorhandenen Medien registriert und mit Kurzbeschreibungen versehen sind.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Interessierten, mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, die jederzeit die Mediathek vor Ort nutzen können. Darüber hinaus stehen wir gerne für Gespräche, Vorträge, Diskussionen und Workshops zur Verfügung.

Mediateka Słubfurtu

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Öffnungszeiten:
von Montag bis Freitag 10:00 – 19:00 Uhr
Samstags 10:00 – 14:00

kontakt: arttrans@arttrans.de

„MEDIATEKA SŁUBFURTU“

Mediateka jest częścią Uniwersytätu Nowej Ameriki. Znajduje się na terenie Biblioteki Collegium Polonicum, dzieląc z nią godziny otwarcia.

W Mediatece zgromadzono i udostępniono zainteresowanej publiczności zapisy przemyśleń, media, przedmioty i osobiste wspomnienia z zakresu tematów „granica” oraz „tożsamość”. Mediateka przyjmuje też chętnie kolejne obiekty związane z tymi zagadnieniami.

W Mediatece znajdą Państwo też liczne publikacje inicjatyw działających transgranicznie.

W zbiorach znajdują się również wyniki projektów poświęconych zjawiskom granicy i tożsamości, tworzonych i realizowanych przez studentów w ramach własnego seminarium na Wydziale Studiów Kultury na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Dalsze informacje dotyczące Mediateki znajdą Państwo na naszym „Education Blog”, który powstał jako jej internetowa platforma. Obok szczegółowych prezentacji dotyczących „Nowej Ameriki” oraz „Słubfurtu”, blog zawiera artykuły, zdjęcia i filmy opisujące różnego rodzaju badania. Znajdą Państwo na nim również wyszukiwarkę OPAC dla Mediateki obsługującą całość jej zbiorów, dzięki której mogą Państwo przeszukiwać je wygodnie i zapoznawać się z nimi wstępnie przy pomocy krótkich opisów.

Cieszymy się na współpracę z zainteresowanymi osobami, szkołami i innymi ośrodkami kształcenia, które mogą oczywiście w każdej chwili korzystać z Mediateki. Chętnie organizujemy rozmowy, prelekcje, dyskusje i warsztaty.

Mediateka Słubfurtu

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:00
w sobotę 10:00 – 14:00

kontakt: arttrans@arttrans.de