Soziale Rzeźba (2018)

2016 und 2017 haben wir den “Brückenplatz | Plac Mostowy”, eine alte Sporthalle mit Außengelände zu einem interkulturellen bürgergesellschaftlichen und für jeden offenen Begegnungsort entwickelt. Mithilfe des partizipativen “Słubfurter Parlamentes” sind dort lebendige Strukturen entstanden.

W latach 2016-2017 stworzyliśmy “Brückenplatz | Plac Mostowy”. W starej hali sportowej i na przyległym jej terenie stworzyliśmy przestrzeń dla rozwoju międzykulturowego społeczeństwa obywatelskiego i miejsce spotkań otwarte dla wszystkich. “Parlament Słubfurtu”, dzięki partycypacji zaangażowanych mieszkańców,  stworzył tu aktywne struktury.

Es gibt über 20 Schlüsselbesitzer aus den verschiedenen kulturellen Communities (Afghanistan, Deutschland, Holland, Iran, Kurdistan, Kamerun, Polen, Somalia, Syrien, Ukraine), die mitverantwortlich für unseren Ort sind. Sie alle sind Administratoren eines Online-Kalenders (www.termin.slubfurt.net) – jeder trägt sich dort mit seinen Aktivitäten ein. Es sind entstanden: Café BlaBla (Gestaltung und Programm), Gartengestaltung (jedem 1-2qm Garten), ZeitBankCzasu (Timebank mit Shop), Repaircafé, Fahrradverleih. Sport, Spiel, Kunst und Feste finden statt. Entstandene Module wurden gefestigt, neue entwickelt.

 Mamy ponad 20 właścicieli kluczy z różnych wspólnot kulturowych (Afganistan, Niemcy, Holandia, Iran, Kurdystan, Kamerun, Polska, Somalia, Syria, Ukraina), którzy są współodpowiedzialni za naszą lokalizację. Wszyscy oni są administratorami internetowego kalendarza (www.termin.slubfurt.net) – i wpisują tam swoje działania. Obecnie funkcjonują: miejsce spotkań Café BlaBla, ogrody społeczne (każdy ogród 1-2 m2), ZeitBankCzasu (bank czasu ze sklepem), kawiarnia naprawcza Repaire Café, wypożyczalnia rowerów. Odbywają się treningi sportowe, gry, warsztaty sztuki, koncerty i festiwale. Elementy te rozwijają się i wciąż powstają nowe.