Café Słubfurt

Lindenstraße 6
D-15230 Słubfurt

Kontakt:
0049-171-2668747 (D)
0048-794-407436 (PL)
arttrans@arttrans.de

“Café Słubfurt” ist ein multifunktionaler Projektraum, der eigentlich zu “Radio Słubfurt” gehört. Der Raum kann von allen SłubfurterInnen genutzt werden: für Veranstaltungen, Begegnungen, Diskussionen, Vorträge, Unterricht oder für Laborversuche, die der Entwicklung der Stadt Słubfurt dienen.

“Café Słubfurt” jest multifunkcjonalnym pomieszczeniem, które tak naprawdę należy do redakcji “Radio Słubfurt”. Pomieszczenie może być używany przez Słubfurczyków do różnego rodzaju imprez, spotkań, dyskusji, wykładów, lekcje lub w celu eksperzmentów laboratoryjnych, którzy służą rozwoju miasta Słubfurt.