Sport

Die eigentliche OLYMPIADA 2008 fand in Słubfurt und nicht in Peking statt. Unter der Stadtbrücke traten die olympischen Teams von Słubfurt und Gubien gegeneinander an. Der Olympiastützpunkt mit Dopingkontrolle befand sich im Słubfurter Rathaus auf der Brücke.

Właściwa OLYMPIADA 2008 odbyła się w Słubfurcie a nie w Pekinie. Pod mostem rozegrane zostały gorące walki drużyn olympijskich ze Słubfurtu i z Gubien. Wioska olimpijska ze stacją kontroli antydopingowej znajdowała się w ratuszu Słubfurtu na moście.

[foogallery id=”443″]