Bad Słubfurt Zdrój

kulturKURORTkultury

Sztuka na receptę
Wyobraźmy sobie, że „Słubfurtcy“ lekarze swoim pacjentom wystawiają recepty na udział w warsztatach „leczenia przez sztukę“: malarskich, rękodzielniczych, bębniarskich, tanecznych, teatralnych itp. „Słubfurt” staje się znanym międzynarodowym uzdrowiskiem kulturalnym, tryskają źródła kreatywności a każdy staje się artystą.

Kunst auf Rezept
Stellen wir uns vor, dass die in „Słubfurt” ansässigen Ärzte ihren Patienten auch Rezepte für die Teilnahme an einem Malkurs, Trommelunterricht, Basteln, Tanzen, Theater und andere kreative Tätigkeiten verschreiben. „Słubfurt” wird zur international anerkannten Kurstadt, die kreativen Quellen sprudeln, jeder Mensch wird zum Künstler.

Model miasta zdrojowego
Naszym celem jest urzeczywistnienie tego pomysłu. W tym celu chcemy stworzyć katalog „warsztatów kulturalnych” leczniczych i profilaktycznych,  dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Chcemy nawiązać również wstępne kontakty z lekarzami aby namówić ich do przyłączenia się do eksperymentu.

Kurstadtmodell
Es geht uns darum, diese Idee modellhaft durchzuspielen und visuell erlebbar zu machen. Dazu wollen wir einen „Rezeptkatalog“ mit vor Ort durchführbaren „Kulturheilungen“ erstellen und gleichzeitig erste Kontakte zu Ärzten knüpfen, um sie zu überreden, probeweise an dem Experiment teilzunehmen.

Oferta lecznictwa kulturalnego
W ofercie mamy różnorodne warsztaty kulturalne…

Die Kulturheilangebote
Wir haben bereits verschiedene Kulturheilungen im Angebot:
Fotografie, Holzwerkstatt, Malerei, Tanzen, Trommeln, Schauspiel, Schreiben…

Udział w warsztatach jest bezpłatny! | Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei!

więcej… | mehr…