NA Kongres Livestreams

29.10.2021, 16:00 – 18:30
Künstlergesellschaft | Społeczeństwo artystów | Artists society
Paweł Althamer, Gerrit Gohlke, Michael Kurzwelly, Marek Wasilewski
Film “Nowa Amerika”

30.10.2021, 10:00 – 11:00
Nachhaltigkeit und Ästhetik | Zrównoważony rozwój i estetyka | Sustainability and Aesthetics
Karsten Wittke, Dr Anja Osswald, Aleksandra Jach, Dr. Claudia Büttner

30.10.2021, 16:00 – 18:00
Lokal, Global, International | Lokalnie, Globalnie, Międzynarodowo | Local, Global, International
Joanna Kiliszek, Edwin Bendyk, Matthias Einhoff, Paweł Wodziński