Akademia lAbiRynT 2022

Już po raz dwunasty odbędą się warsztaty artystyczne dla mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt, towarzyszące Festiwalowi Nowej Sztuki „lAbiRynT”.Uczestnicy mają wybór pomiędzy wieloma propozycjami i artystami.

Bereits zum zwölften Mal finden im Vorfeld des Festivals Neuer Kunst „lAbiRynT” in Frankfurt und Słubice künstlerische Workshops statt.Die Teilnehmer*innen können wieder unter verschiedenen Workshops und Künstler*innen auswählen.

Udział bezpłatne | Teilnahme kostenlos

Program Akademia lAbiRynT 2022 (pdf)
http://www.old.slubfurt.net/wp-content/uploads/2022/06/akademia-labirynt_program_2022.pdf

In der Zone der Helfenden | W strefie pomagających

5.12.2021
Frankfurt (Oder)
In der Zone der Helfenden | W strefie pomagających

17:00 – Brücke | Most
Demonstration | Manifestacja
Humanitärer Korridor nach Deutschland – JETZT! | Korytarz humanitarny do Niemiec – TERAZ!

18:00 – Brücken Plac Mostowy
Ausstellung | Wystawa
In der Zone der Helfenden | W strefie pomagających
Einblicke in das polnisch-belarusische Grenzgebiet | Wglądy do polsko-belaruskiego pogranicza

18:30 – Brücken Plac Mostowy
Podiumsdiskussion | Dyskusja panelowa
Internierung von Geflüchteten | Internowanie uchodźców
Wędrzyn + Krosno Odrzańskie
Audio Livestream:
http://www.radio.slubfurt.net/player/player.html

NA Kongres Livestreams

29.10.2021, 16:00 – 18:30
Künstlergesellschaft | Społeczeństwo artystów | Artists society
Paweł Althamer, Gerrit Gohlke, Michael Kurzwelly, Marek Wasilewski
Film “Nowa Amerika”

30.10.2021, 10:00 – 11:00
Nachhaltigkeit und Ästhetik | Zrównoważony rozwój i estetyka | Sustainability and Aesthetics
Karsten Wittke, Dr Anja Osswald, Aleksandra Jach, Dr. Claudia Büttner

30.10.2021, 16:00 – 18:00
Lokal, Global, International | Lokalnie, Globalnie, Międzynarodowo | Local, Global, International
Joanna Kiliszek, Edwin Bendyk, Matthias Einhoff, Paweł Wodziński


NOWA AMERIKA KONGRES 2021

Die Kunst rettet die Welt II | Sztuka ratuje świat II | Art saves the world II

29.-31.10.2021, Collegium Polonicum, Słubfurt

Programm deutsch

Program po polsku

Faire Interkulturelle Woche

01.09. – 03.10.2021

Programm hier (pdf)

Zielona Góra – Słubfurt

S t o w a r z y s z e n i e
T h e D r o s h k o o v T h e a t r e
&
S l u b f u r t e . V .

Zusammenarbeit | Współpraca (pdf)

Nowa Amerika Uniwersytät on YouTube

Nowa Amerika Uniwersytät ma swojego kanału na youtubie

Nowa Amerika Uniwersytät hat einen Kanal auf youtube

Link

Laboratorium

Den „Brückenplatz | Plac Mostowy“ verstehen wir als ein Labor für Künstlergesellschaft.
Projekt „Brückenplatz | Plac Mostowy” postrzegamy jako laboratorium społeczności artystów.

link