Kristína Pra & Milusion + teraz ja | jetzt ich – design yourself

Freitag | Piątek, 17. Juli | Lipiec 19:00 – 22:00

Das junge Musikprojekt Milusion umfasst drei Musiker – Sängerin und Pianistin Kristína Prablesková, Geigerin Veronika Prokešová und Drummer und Percussionisten David Cudek.

Kristína, eine sehr talentierte Jazz-Sängerin, arbeitet hier und da zusammen mit der Spitze der slowakischen Jazzszene. Mit dem Projekt Milusion präsentiert die Band-Leaderin dieses Jazz-Trio ihre eigenen Kompositionen, mit den Texten geschrieben von Peter Hupka.Solistka i pianistka Kristina Prablesková tworzy ze skrzypaczką Weroniką Prokešovą i perkusistą Dawidem Cudkiem „Milusion” – nowy projekt muzyczny, w którego skład wchodzą trzej wyżej wymienieni artyści.
Kristína, wyjątkowo utalentowana wokalistka jazzowa, koncertowała tu i tam, śpiewając i nagrywając z czołowymi zespołami słowackiej sceny jazzowej. W ramach projektu „Milusion” kompozytorka zaprezentuje dzięki współpracy z trio jazzowym swoje własne aranżacje z tekstami napisanymi przez Petera Hupkę.Veronika Prokešová ist gleichfalls Mitglied des erstaunlichen Mucha Quartetts, das Erfolge auf internationaler Ebene erzielt.
Das Trio wird komplettiert durch den Cajonisten David Cudek, der ein Mitglied der gefährlichen GENIUS LOCI ist und seine freie Zeit in verschiedenen weiteren Schlagzeuger Projekten verbringt.Hier kann man einen kleinen Ausschnitt von ihrem großartigem Werk hören:
https://soundcloud.com/kristina-pra/

Veronika Prokešová jest również członkiem niezwykłego kwartetu Mucha, który odniósł sukcesy na skalę międzynarodową.
Trio dopełnia David Cudek, specjalista od perkusji, grający w zespole na drewnianym instrumencie perkusyjnym z Afryki – cajonie,. Jest on członkiem „niebezpiecznej” formacji GENIUS LOCI, który chętnie realizuje się w różnych innych przedsięwzięciach muzycznych związanych z perkusją.

Tutaj mogą Państwo usłyszeć niewielki fragment z imponującego repertuaru koncertowego niniejszego projektu muzycznego:
https://soundcloud.com/kristina-pra/

teraz ja | jetzt ich – design yourself

20.07 – 23.07.2015 | 14:00 – 19:00 Uhr

Kleidung kann die Persönlichkeit des Menschen zum Ausdruck bringen. Es kann Informationen zum Leben des Eigentümers aufweisen. Dein T-Shirt kann ein soziales Diskussionsforum sein, ein Ort von umstrittener Weltsicht und ein Medium, das Deine Gedanken befördert. T-Shirt Druck ist auch ein guter Ort, um Dein eigenes literarisches und künstlerisches Schaffen zum Ausdruck zu bringen und zu bewerben.

Ubranie może wyrażać osobowośc człowieka. Moze być tablicą informującą świat o ideach właściciela. Twój t-shirt może stać się społecznym forum dyskusyjnym, miejscem sporów światopoglądowych oraz medium promującym Twoje poglądy. Grafika na t-shircie to również dobre miejsce promocji własnej twórczości literackiej i plastycznej.