Asylum in Słubfurt

Datum 

Ort | Miejsce | Place
Kleist Forum (im Foyer)
Platz der Einheit 1
15230 Frankfurt (Oder)

Vernissage | Wernisaż | Opening
Dienstag | Wtorek | Tuesday,
24.11.2015, 18:00

Stell Dir vor, Du brauchst Asyl. Du suchst eine neue Heimat oder hast Angst, Deine alte Heimat zu verlieren?
Die multimediale Installation lädt zum Mitmachen ein.

Wyobraź sobie, że potrzebujesz azylu. Szukasz nowej ojczyzny lub boisz się utracić swoją starą ojczyznę?
Instalacja multimedialna zaprasza do aktywnego udziału.

Imagine you need asylum. You are searching a new home or you fear to lose your home?
The multimedia installation invites you to participate.

Słubfurt Parlament
Donnerstag | Czwartek | Thursday,
26.11.2015, 18:00

Themen | Tematy | Topics:

Das ideale Asylrecht für Słubfurt | Idealne prawo azylu w Słubfurcie | The ideal law for asylum in Słubfurt

Zusammenleben in Słubfurt | Wspólne życie w Słubfurcie | Living together in Słubfurt

Die Zukunft des Brückenplatzes | Przyszłośc Placu Mostowego | The future of the Bridge Square

Das „Słubfurt Parlament“ trifft sich immer dann, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt zur Entwicklung des gemeinsamen deutsch-polnischen Stadtraumes von Słubfurt. Wer kommt, ist Parlamentarier und hat eine Stimme.

Parlament Słubfurtu obraduje zawsze wtedy, gdy trzeba omówić ważne sprawy związane z rozwojem wspólnej przestrzeni miejskiej polskoniemieckiego miasta Słubfurt. Każdy, kto pojawi się na obradach, staje się automatycznie parlamentarzystą i dysponuje jednym głosem podczas głosowań.

The „Słubfurt Parlament“ comes together when we feel the need to discuss about the development of our polish-german city of Słubfurt. Everybody who participates in the meeting automatically becomes a member of our parliament with the right to vote.

Gesang der Kulturen | Śpiew Kultur | Sound of Cultures
Samstag | Sobota | Saturday,
28.11.2015, 11:00-18:00

Es begann im Herbst 2014 als wir einen Chor von Asylbewerber_innen und anderen Bürger_innen aus Frankfurt und Słubice gründeten. Große Sänger sind wir nicht geworden, aber wir haben uns kennen gelernt, zusammen gesungen, zusammen gefeiert, zusammen gepicknickt und wir haben begonnen, uns auf verschiedene Weise gegenseitig zu unterstützen: Kleidersammlungen, Möbelsammlungen, Transporte, rechtliche Hilfe, Interviews, Dolmetschen, Kochen, Reparaturen… und vieles mehr. Wir heißen auch Dich herzlich willkommen!

Wszystko zaczęło się jesienią 2014 r., kiedy uchodźcy i inni mieszkańcy Frankfurtu i Słubic wspólnie stworzyli chór. Nie staliśmy się wielkimi śpiewakami, ale się poznaliśmy, śpiewaliśmy razem, imprezowaliśmy razem, piknikowaliśmy razem i zaczęliśmy sobie nawzajem pomagać na różne sposoby:
zbiórkę ubrań i mebli, transport, pomoc prawną, wywiady, tłumaczenia, gotowanie, naprawy… i wiele innych. Serdecznie zapraszamy i Ciebie!

It began in autumn 2014 when we founded a choir with asylum seekers and other citizens from Frankfurt and Słubice. We have not become great singers, but we learned to know each other, we sang together, we had fun together, we made picknicks together and we started to help each other in one or another way: collection of clothes and furniture, transports, advocate assistance, interviews, translations, cooking, repairing things… and lots more. You are welcome to join us!

Finissage | Wielki Finał | Grand Finale
Sonntag | Niedziela | Sunday,
29.11.2015, 14:00-18:00

Anhącznik: 

  • [Download not found]