Sisterhood – gärtnern | ogrodnictwo

15.05..2017 (poniedziałek | montag), 16:00 – 19:30
Plac Mostowy | Brückenplatz 2.0     Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße  15230 Frankfurt (Oder)Stowarzyszenie Słubfurt i pracownia Aniśko Architektura Krajobrazu zapraszają kobiety ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą i okolic do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym Sisterhood, którego celem jest umożliwienie grupie kobiet urządządzenie własnego ogrodu kwietnego odzwierciedlającego ich marzenia, pragnienia i aspiracje.
Der Verein Słubfurt und die Aniśko-Landschaftsarchitekten laden herzlich Frauen aus Słubice, Frankfurt (Oder) und Umgebung zur Teilnahme an dem Projekt Sisterhood ein. Ziel ist es, der Gruppe von Frauen zu ermöglichen, ihren eigenen Garten so anzulegen, wie sie ihn sich erträumen, ersehnen und erfinden. In unserer Gruppe finden sich Teilnehmerinnen verschiedener Länder und Kulturen wieder, die verschiedene Sprachen sprechen.

W naszej grupie znajdą się kobiety w różnym wieku, pochodzące z różnych krajów i kultur oraz mówiące różnymi językami. Poprzez wspólną pracę w ogrodzie wytworzą się wśród nich nowe więzi i sposoby komunikowania. Razem zbudujemy metaforyczną i fizyczną przestrzeń, w której kobiety będą się czuły bezpiecznie i będą chętnie spędzały czas zajmując się kwiatami. Będzie to znakomita okazja do poznania nie tylko nowych kwiatów ale też nowych osób pasjonujących się ogrodami. Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne na Plac Mostowy.
Durch die gemeinsame Arbeit im Garten entstehen neue Beziehungen und Kommunikationsweisen zwischen den Teilnehmerinnen. Zusammen erschaffen wir einen metaphorischen und physischen Raum, in dem sich die Frauen sicher fühlen und ihre Zeit gerne den Blumen widmen. So lernen sie nicht nur neue Blumen kennen, sondern auch andere Menschen, mit denen sie ihre Leidenschaft für Blumen und Gärten teilen können. Interessierte laden wir zu einem ersten organisatorischen Treffen auf den Brückenplatz ein.

uczestnictwo bezpłatne | teilnahme kostenfrei

weitere veranstaltungen findet ihr hier | więcej wydarzeń znajdziecie tu:
https://teamup.com/ksb81d976f7b73cf91

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms “Demokratie leben”