Boundary posts | Grenzpfähle | Słupy graniczne

Monday | Montag | Poniedziałek
05.- 09.09.2016
15:00 – 19:00

Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße
15230 Frankfurt (Oder)

To place a fence does not seem to be very interesting, but with Karl Witzleben it will become a kind of artistic adventure.
We will professionalize the provisoric fence seperating us from the old school yard by placing wooden bars and then we will paint them in the colors of boundary posts worldwide…

Einen Zaun zu setzen scheint keine sehr interessante Tätigkeit zu sein, aber mit Karl Witzleben wird es zu einer Art künstlerischem Abenteuer.
Wir wollen den provisorischen Zaun, der uns vom alten Schulhof trennt, professionalisieren, indem wir Holzpfähle setzen, die wir anschließend in den Farben von Grenzpfählen weltweit bemalen…

Budowanie płotu nie wydaje się być bardzo atrakcyjnym zajęciem, ale z Karlem Witzleben zamienia się w artystyczną przygodę. Chcemy profesjonalizować płot, który nas oddzieli od dawnego podwórka szkoły. Wstawiamy słupy drewniane, których potem przemalujemy w barwach słupów granicznych na całym świecie…

im Rahmen des Projektes “Stadtentwicklungsplanung der Stadt Słubfurt”

gefördert durch:

  • Ministerium für wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
  • Stadt Frankfurt (Oder)

Workshop “Café BlaBla”

We finally get our space for encounter, for being together where our ideas may come to life. Let us start by designing it. We yet got a lot of old chairs and tables. In a workshop with the Potsdam based artist Steffi Ribbe you can design your own chair, paint tables and walls or sew some materials for decorating our space.Let us create our own space!

Endlich bekommen wir einen Begegnungsort, den wir mit unseren Ideen beleben können. Wir beginnen mit der Gestaltung. Alte Stühle und Tische haben wir bereits gefunden. Auf einem Workshop mit der Potsdamer Künstlerin Steffi Ribbe kann jeder seinen Stuhl gestalten, Tische und Wände bemalen, Bezüge und Girlanden nähen. Wir kreieren unseren Raum selbst!

Wreszcie otrzymujemy nasze miejsce spotkań, którego możemy wypełniać naszymi pomysłami. Startujmy go wytworzyć. Już znależliśmy stare krzesła i stoły. Podczas warsztatów z artystką Steffi Ribbe z Poczdamu każdy może tworzyć i ozdabiać swoje krzesło w naszej kafejce, pomalować stoły i ściany oraz szyć girlandy i inne ozdoby. Wykreujmy sami naszej przestrzeni!

http://www.wohnungsverbund.de/aktuelle-nachricht/429.html

www.farbknall.de

date: Jul 18 at 3 PM to Jul 22 at 10 PM

Workshop: ogród wertykalny | vertikaler garten

Obudź w sobie skrytego ogrodnika i naucz się jak przekształcić płot w ogród wertykalny!
Wecke Dein gärtnerisches Talent in Dir und lerne, wie man einen Zaun in einen vertikalen Garten verwandelt!

4 dni: 1 i 2 lipca oraz 8 i 9 lipca
piątek 18:00 – 21:00
sobota 18:00 – 21:00
Doświadczeni ogrodnicy i architekci krajobrazu nauczą uczestników warsztatów jak przygotować i poprawić glebę, urządzić kompostownik, dobrać odpowiednie gatunki i odmiany, zaplanować obsadzenia, oraz pielęgować posadzone rośliny. W rezultacie płot oddzielający Brückenplatz Mostowy 2.0 od miasta zostanie zamieniony w wertykalny ogród kwiatów, warzyw i ziół, który będzie mieszkańców miasta łączył zamiast dzielić. Poznane metody uczestnicy będą mogli wykorzystać na własnych osiedlach i podwórkach.
Wymagania dla uczestników: entuzjazm, ciekawość świata i odporność na świeże powietrze.

https://www.facebook.com/AniskoArchitekturaKrajobrazu/

4 Tage: 1. und 2. Juli sowie 8. und 9. Juli
Freitag 18:00 – 21:00
Samstag 18:00 – 21:00
Erfahrene Gärtner und Landschaftsarchitekten lehren die Workshopteilnehmer wie man den Boden vorbereitet und verbessert, wie man einen Kompost anlegt, wie man passende Pflanzen auswählt, wie man das alles plant und anschließend pflegt. Als Ergebnis werden wir den Zaun, der den Brückenplatz Mostowy 2.0 von der Stadt trennt, in einen vertikalen Garten mit Blumen, Gemüse und Kräutern verwandeln, der die Bewohner der Stadt verbinden wird, statt sie zu trennen. Das Erlernte könnt Ihr dann selber auf Euren Hinterhöfen und Wohnsiedlungen ausprobieren.
Anforderungen an die TeilnehmerInnen: Enthusiasmus, Neugierde an der Welt und Widerstandsfähigkeit gegen frische Luft.

Warsztaty Graffiti Workshop

Im Rahmen des zweitägigen Graffitiworkshops auf dem Brückenplatz, wird die Außenwand der Turnhalle gestaltet. Es wird zu Beginn eine Einführung in die Entstehung der Graffitibewegung. Danach werden Entwürfe erarbeitet und unter Anleitung mit der Sprühdose umgesetzt.
Teilnahme kostenlos, Materialien werden gestellt.
Anmeldung unter arttrans@arttrans.de

W ramach dwudniowych warsztatów graffiti na Placu Mostowym ozdabiamy zewnętrzne ściany sali sportowej. Na początku otrzymujecie krótką lekcję historii ruchu graffiti. Potem tworzymy szkicy naszych projektów, których będziecie mogli realizować za pomocą moich rad.
Udział bezpłatny, materiały też.
Zgłoszenie pod arttrans@arttrans.de

Oliver Bock
(Workshopleiter | Prowadzący warsztatów)

date: Jun 17 at 2 PM to Jun 18 at 6 PM